Публикации по проекта

Полезни публикации

Konstantin Savov et al. Models for energy systems development planning, IEEE Xplore, January 2021 - https://ieeexplore.ieee.org/document/9326044

Kristina Hadzhiyska et al. Study of the Main Scenarios for Bulgarian Energy System Development, IEEE Xplore, March 2021 -  https://ieeexplore.ieee.org/document/9363991      

Д. Стоилов, Футурологията като основа на дългосрочното прогнозиране и стратегическото планиране, Списание Наука, Брой №1, 2021 - http://spisanie-nauka.bg/arhiv/1-2021.pdf

Д. Стоилов, Стратегическо планиране на националната енергетика, Списание Наука, Брой №4, 2020 http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf

UNITED NATIONS, TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Agenda for Sustainable Development web.pdf

П. Цветанов и колектив, Развитие и обществена цена, Eлектроенергетиката на България, 2009 Elektroenergetikata_na_Balgaria_Cvetanov_et_al.pdf