Публикации по проекта

gallery/fni_tansparent
gallery/logo
gallery/unnamed
gallery/images

Полезни публикации

Д. Стоилов, Стратегическо планиране на националната енергетика, Списание наука, Брой №4, 2020 http://spisanie-nauka.bg/arhiv/4-2020.pdf

UNITED NATIONS, TRANSFORMING OUR WORLD: THE 2030 AGENDA FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT Agenda for Sustainable Development web.pdf

П. Цветанов и колектив, Развитие и обществена цена, Eлектроенергетиката на България, 2009 Elektroenergetikata_na_Balgaria_Cvetanov_et_al.pdf