Новини

Представяне на резултати по проекта пред Експертна група за споделяне в енергетиката   gallery/Predstaviane_Ekspertna_grupa_za_spodeliane_v_energetikata.pdf

Отчет по работен пакет 2.1: Разработване и предлагане на структура и съдържание на Методология за планиране на стратегическото развитие на националната енергетика gallery/Отчет_РП2.1.pdf

СТАНОВИЩЕ по Проект за "СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2030 ГОДИНА С ХОРИЗОНТ ДО 2050 ГОДИНА"  gallery/СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ.pdf

Проект за "СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2030 ГОДИНА С ХОРИЗОНТ ДО 2050 ГОДИНА" - https://www.me.government.bg/news/me-predlaga-za-obshtestvenoobsajdane-proekt-na-strategiya-za-ustoichivo-energiino-razvitie-na-republika-balgariya-do-2030-gs-horizont-do-2050-g-2874.html