Колектив

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

ИЯИЯЕ, БАН:

проф. д-р Димо Георгиев Стоилов, проф. д-р Димитър Василев Тонев, ас. Кристина Юриева Хаджийска, ас. Константин-Кирил Срацимир Савов, д-р Веселина Росенова Трашлиева, Кристиан Лъчезаров Кадиев, Тихомир Иванов Бабинков, Илиян Руменов Маджаров 

Технически университет - София:  

проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов, доц. д-р Теофана Тодорова Пулева, доц. д-р Йорданка Стаменкова Ангелова, гл. ас. д-р Никола Неделчев Николов, Мирослав Иванов Недев 

Софийски университе "Св. Климент Охридски": 

доц. д-р Атанас Димитров Георгиев, Ангел Илиев Николаев, Цветелина Трайкова Попова, ас. Мария Георгиева Трифонова