Проект за фундаментални научни изследвания през периода 2019-2022 г.

Научни организации изпълнители на проекта:

Базова организация: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ),

Партньорски организации: Технически университет – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ръководител на научния колектив: Проф. д-р инж. Димо Георгиев Стоилов 

 

Финансираща организация: ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

НАУЧНА МЕТОДОЛОГИЯ И математически модели за  Планиране на развитието На националната енергетика